Stegvist

Om livet med psykisk ohälsa och om vägen igenom den.

I dåligt skick

♦ Livet och vardagen Permalink0
En kraftig konstant ångest river i kroppen, och det finns det inga samtal som kan råda bot på. Orden är uttalade och uslitna. Nästan som de inte längre är av värde.

Kroppen är i dåligt skick trots att jag de senaste dagarna har börjat få i mig små mängder av mat. Att äta ger mig stark ångest eftersom jag inte längre kan se någon mening med att ge kroppen näring. Slutade ta mina mediciner en tid, men började igen då de fysiska abstinensbesvären blev för plågsamma.

Att gå på toaletten och att sköta om sig själv kommer inte på fråga. Det finner jag inte heller någon mening i.

Suicidförsöken ökar i antal och den högsta övervakningsgraden fortsätter.

Känslor

♦ Livet och vardagen Permalink0
○ Frustration.
○ Sorg i mängder
○ Desperat sökande efter möjligheter till en utväg.
○ Tappert försök till distration.
○ Fysisk & psykisk utmattning.
○ Rädsla
○ Överflöd av ångest
○ Saknad efter mitt gamla jag.
○ Ilska
○ Hjälplöshet
○ Maktlöshet
○ Förlust
○ Hopplöshet som förgör.
○ En saknad vilja till att kämpa.

Tidsfördriv på psyk

♦ Livet och vardagen Permalink0
Till top